hilight_mountain
hilight_cloud
hilight_fade
hilight_hand
hilight_txt
logo_airline
logo_live360
logo_ser_trip
cloudbg
ร่วมกิจกรรม คลิก
กิจกรรมร่วมสนุก เพื่อร่วมทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เพียงบอกเล่า “ความประทับใจที่คุณมีต่อ AIS Serenade” ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 63 – 29 ก.พ. 63
ยกเลิก
ตกลง
เอไอเอส เซเรเนด และ สายการบิน
ภูฏานแอร์ไลน์

ร่วมกันเปิดประสบการณ์ครั้งสำคัญ
Serenade Exclusive ครั้งที่ 25
“เยือนดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า...ภูฏาน”
เดินทางวันที่ 30 พ.ค. 63 – 03 มิ.ย. 63
(5 วัน 4 คืน)
พร้อม อ.เผ่าทอง ทองเจือ
วิทยากรกิตติมศักดิ์
เพียง 95,000 บาท/ท่าน (จากราคาปกติ 110,000 บาท)
ร่วมกิจกรรม คลิก
Highlight
 • ภูฏาน ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศน่าเที่ยว
  อันดับ 1
  ของโลกปี 2020 โดยนิตยสารท่องเที่ยวชั้นนำ
  ของโลก
 • เดินทางพร้อม อ.เผ่าทอง ทองเจือ วิทยากรกิตติมศักดิ์
 • เยือนครบ 3 เมืองสำคัญ พาโร (Paro) ทิมพู (Thimphu) และ
  ปูนาคา (Punaka)
 • ขึ้นเขาชมความงามของ วัดทักซัง (Taksang Monastery) วัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของประเทศภูฏาน
  ที่เชื่อกันว่า
  แม้มาสักการะ
  ครั้งหนึ่งในชีวิต
  ก็นับว่า
  ได้บุญสูงสุด
 • เยือน ปูนาคาซอง วัดเก่าแก่และเป็นที่ประทับของ
  พระสังฆราช
  ในฤดูหนาว
 • ร่วมถวาย ตะเกียงน้ำมันเนย ณ ซินโตก้าซอง วัดเก่าแก่ที่สุดในภูฏานซึ่งรัชกาลที่ 9 เคยพระราชทานผ้า
  พระกฐินถวาย
 • สักการะเจดีย์ 3 องค์ 3 ลักษณะ ของ 3 ประเทศ ได้แก่ เจดีย์ทรงเนปาล, เจดีย์ทรงภูฏาน, เจดีย์ทรงทิเบต
  ณ วัดแม่ชี
 • สักการะ พระพุทธศากยมุณีดอร์เดนมา (Buddha Dordenma) พระพุทธรูปแบบพุทธเจดีย์ที่ใหญ่
  ที่สุดในโลก
 • พักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ตลอดการเดินทาง
ร่วมกิจกรรม คลิก
Trip Highlight
ดาวน์โหลดรายละเอียดทริป